Komplexné odpadové hospodárstvo

 • Preprava odpadov a špeciálna preprava

  Poskytujeme medzinárodnú aj vnútroštátnu prepravu odpadov a špeciálnych nákladov. V oblasti medzinárodnej prepravy sa špecializujeme najmä na prepravu odpadu a iného voľne loženého tovaru návesmi s posuvnou podlahou.

  Vo vnútroštátnej preprave sa venujeme preprave odpadu pomocou plachtových návesov, veľkokapacitných kontajnerov, hákových áut a dodávok. Pomocou plošinovej nadstavby na hákové auto vieme takisto zabezpečiť prepravu malej a stredne veľkej stavebnej a manipulačnej techniky a stavebného materiálu na paletách.

  Máte záujem o ponuku? Napíšte nám:

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné
 • Nakladanie s odpadmi a obchod s druhotnými surovinami

  Vieme zabezpečiť ďalšie nakladanie s odpadmi (uloženie na skládku, termické zhodnotenie), ako aj vykúpiť alebo prevziať na sprostredkovanie materiálového zhodnotenia niektoré odpady nazývané aj druhotnými surovinami. V tejto oblasti sa zaoberáme najmä odpadovým papierom a kartónom, odpadovým plastom, fóliou a drevom.

  Vieme zabezpečiť aj sprostredkovanie zhodnotenia iných druhotných surovín, ako sú napr. kovy alebo sklo. Druhotné suroviny spravidla preberáme/vykupujeme len od právnických osôb vo väčšom množstve. Zabezpečujeme takisto prepravu a sprostredkovanie nakladania s niektorými nebezpečnými odpadmi.

  Máte záujem o ponuku? Napíšte nám:

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné
 • Predaj a prenájom kontajnerov a zberných nádob

  Predávame veľkoobjemové kontajnery, zberné nádoby na odpad a kompostéry od niekoľkých slovenských aj zahraničných výrobcov. Vďaka širokej škále dodávateľov sme schopní vždy zohľadniť finančné možnosti zákazníka, ako aj požiadavky zákazníka na kvalitu a parametre kontajnera alebo zbernej nádoby.

  Poskytujeme takisto prenájom technického vybavenia odpadového hospodárstva, najmä veľkoobjemových kontajnerov, vertikálnych lisov, lisovacích staníc, lisovacích kontajnerov, zberných nádob na odpad a iného technického vybavenia s dôrazom na čo najefektívnejšie a najspoľahlivejšie pokrytie potrieb klienta.

  Máte záujem o ponuku? Napíšte nám:

  Mám záujem o: *
  * Polia označené hviezdičkou sú povinné
 • Poradenské a administratívne služby

  Spoločnosti klienta vieme viesť evidenciu o vzniku odpadu a nakladaní s ním, dohliadať na kompletnosť potrebnej dokumentácie zo strany klienta vo veciach týkajúcich sa vzniku odpadu a nakladania s ním. V súlade so zákonnými požiadavkami pripravujeme zákonom požadované hlásenia a oznámenia na príslušné úrady.

  Poskytujeme takisto poradenstvo v oblasti optimalizácie nakladania s odpadom a v oblasti internej logistiky odpadu priamo v prevádzke klienta.

  Máte záujem o ponuku? Napíšte nám:

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné
 • Komplexné riešenia a neštandardné úkony

  Navrhujeme a realizujeme komplexné riešenia odpadového hospodárstva pre logistické sklady, malé a stredne veľké výrobné závody, maloobchodné prevádzky a kancelárske budovy. Sústredíme sa najmä na efektívne využívanie a nakladanie s druhotnými surovinami, správne zbieranie a triedenie štandardne vznikajúcich nebezpečných odpadov a využívanie moderných technológií zabezpečujúcich zefektívnenie prepravných nákladov a optimalizáciu využívania miesta.

  Poskytujeme takisto podporu pri riešení krízových situácií klienta s odpadmi priamo vo výrobe / sklade. V takýchto prípadoch sa zameriavame na čo najrýchlejšiu likvidáciu situácie obmedzujúcej operatívu klienta so samozrejmým zreteľom na súlad so zákonnými požiadavkami. Odstránenie situácie realizujeme pomocou vlastnej manipulačnej a nakladacej techniky, ktorú si na miesto výkonu sami dopravíme.

  Máte záujem o ponuku? Napíšte nám:

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné