V službách životného prostredia

Vitajte na stránkach Kerschner.sk

Služby komplexného odpadového hospodárstva

  • Preprava odpadov a špeciálna preprava
  • Nakladanie s odpadmi a obchod s druhotnými surovinami
  • Predaj a prenájom kontajnerov a zberných nádob
  • Poradenské a administratívne služby
  • Komplexné riešenia a neštandardné úkony
Čítať ďalej

Skladovanie

Každému klientovi sa snažíme ušiť riešenie na mieru, presne podľa jeho potrieb. Poskytujeme všetky služby, ktoré sú štandardnou súčasťou skladovania a snažíme sa vždy prispôsobiť klientovi. Sme flexibilný v oblasti času dostupnosti skladu, frekvencie inventúr, spôsobov naceňovania poskytovaných služieb a v mnohých ďalších oblastiach.

Čítať ďalej

Legislatívne poradenstvo

Obsah pripravujeme

Ostatné služby

Obsah pripravujeme